Taip, po atliktos video apžiūros galėsite tęsti kitus darbus. Visų pirmiausia, video apžiūra Jums padės įvertinti esamą vamzdyno, kamino ar ventiliacijos angų būklę ir taip susidaryti geresnius planus dėl tolimesnių remonto darbų.